Värmlandssektionen i Fergusonklubben Grålles Norgeresa


Kan vara en bild av text där det står ”Värmlandssektionen Fergusonklubben Grälles Norgeresa 18 maj 2024 NORSK Tersuson SAMLING Ostfold Lars-Kristian Kjölberg Norsk Ferguson Samling Avdeling Ostfold Resan annordnas betalande medlemmar. plats vilken ordning man anmält sitt deltagande, kan även medlems respektive anhöriga medfölja. OBS! Bindande anmälan! SENAST 2024-04-25. Û fika, enklare lunch muséet 100k Finns fortfarande platser ediga, övriga medlemmar Svenska Fergusonklubben Grälle välkomna. Lördag. Resan bekostas αν sektionen. Avresa: 06:00 06.30 bytespunkt Torsby parkeringen vid TORIA. Bussen Nyängen Knöstad bytespunkt, Arjäng öcksforsHandelspark Trögstad muséet 09.30 anmälan till: Norsk erguson Samling Avdeling Ostfold Varje deltagare uppger: LeifSkymberg leif.skymberg@telia.com 70-511 Telefonnummer Lämpliga länkar studera innan resan: http://oskerusosonusese h/1”

OBS! 
Bussen tar 41 st resenärer.