Grållens historia

När Grållen kom till Sverige

Nyköpings Automobilfabrik (ANA) hade generalagenturen för Standard bilar, och fick den även för Ferguson, medan AB Farming var ANA:s dotterbolag som sålde Fergusontraktorn. Farmings dåvarande chef, Lennart Cassler, skrev i början av 60-talet en artikel i tidningen Teg och Teknik, där vi kan läsa följande:
”Fyra personer var allt som fanns vid huvudkontoret i Fletchhamstead, när jag i december 1946 vid ett besök i England fick i uppdrag att kontakta dem som då höll på att bygga upp Fergusonorganisationen i Coventry.

En traktorrepresentation helt skild från bilförsäljning var deras krav på den svenske generalagenten. Så bildades ur AB Nyköpings Automobilfabrik (ANA), AB Farming. Men flertalet av ANA:s återförsäljare för Plymouth och Standard sålde efter uppbyggnad av en traktororganisation och utbildning av personal också Ferguson. Den lilla grå 1.100 kg tunga traktorn var litet av en revolution på området, mycket olik de tunga järnhästar som då såldes. Det burna redskapet upphängt i trepunktsystemet var något alldeles nytt, som revolutionerade hela inställningen till traktorns möjligheter att ersätta hästen inom jordbrukets oregelbundna fält.