Bli medlem

Vill du bli medlem i Grålleklubben?

För att bli medlem behöver du betala medlemsavgiften på 250 kr (per kalenderår) och lämna personuppgifter till klubben.

Betala in på klubbens bankgiro: 5003-4511 (glöm inte att skriva vem avgiften är från och skriv också att det gäller ny medlem och vem medlemskapet ska gälla för.)

Mailadress: info@fergusonklubben.se

Vi behöver följande uppgifter om dig:
Namn
Fullständig adress
Telefonnummer
Mobiltelefonnummer
E-postadress

Hemsidan består av två delar, en offentlig del och en del som medlemmarna får tillgång till via ett personligt lösenord. När du som nybliven medlem får bekräftelse via brev så får du instruktioner om hur lösenordet fungerar och efter det kan du logga in.

Med ditt personliga lösen kommer du åt dina personuppgifter på hemsidan och du förväntas uppdatera uppgifterna själv vid behov.

Under Rapporter meddelas saker av mer lättsam karaktär.

Som medlem får du bland annat följande förmåner, vår tidning Fergusonmagasinet 4 nr per år.
Rabatt på reservdelar till grållen.
Gratis telefonrådgivning av våra ’grålledoktorer’.
Annonsera gratis i vår tidning.

Välkommen in i klubben.
Styrelsen