Om Klubben

Så här startade Grålleklubben

Under hösten 1986 ordnades ett upptaktsmöte i kaffestugan på Hembygdsgården i Ringarum för att undersöka om intresse fanns för att bilda en klubb för Grållarna. Ett positivt gensvar gjorde att vi skrev en kallelse till alla Ferguson-ägare på orten till vårt första årsmöte den 12/2 1987. Av de 25-tal personer som fått inbjudan kom nio. Därmed tillkom en styrelse för att vidareutveckla klubbens arbete. Det bestämdes att vi skulle anta namnet Svenska Fergusonklubben Grålle. Medlemsavgiften beslutades då till 50 kronor per år och har efter höjningar nu blivit 200 kronor per år från år 2007. Klubben är naturligtvis öppen även för personer som inte är ägare till någon traktor.

Vi säljer bl. a. dekaler, tröjor, böcker, VHS/DVD-filmer, mössor och en del annat. Till Årsmötet den 14/2 1988 fanns 21 medlemmar och 16 traktorer. År 1994 var antalet medlemmar nästan 500, och har sedan ökat hela tiden. Den 1 januari 2007 uppgick antalet medlemmar till ca 5700. Sedan 1995 är medlemsregistret upplagt i en databas, och från 1998 har vi denna hemsida på internet. Medlemmarna kommer från hela landet och några också från andra länder.

År 1996 påbörjades bildandet av länssektioner inom Grålleklubben. Detta för att samla intresserade till lokala arrangemang och därmed minska avstånden. På många platser i landet ordnas det under sommarhalvåret med aktiviteter där Grållen är involverad, ofta i samarbete med veteranklubbar och föreningar med liknande intressen. Som exempel kan nämnas utställningar, plöjningsuppvisningar, Grållerally med tävlingsmoment mm. Var tredje år arrangeras utställningen Fyllingarumsdagarna i Ringarum med gamla traktorer, motorer och mängder med gamla lantbruksredskap (nästa gång 2010).

Medlemmar i Grålleklubben kan handla reservdelar med rabatt från några företag. Klubben utger tidningen Ferguson Magasinet fyra gånger om året, vilken ingår i medlemsavgiften. år 1996 utgavs ett stort jubileumsnummer fyllt av historik kring Grålleklubbens tillvaro och att det då var 50 år sedan Harry Ferguson startade tillverkningen av Grållen.