Sektion S – Värmlands län
Sola Springmeet 8.  Kl. 09:00 – 16:00 Arrangeras av Sola Cruising Car Club på Norra Fältet i Karlstad. https://solaspringmeet.solacruising.se/sola-springmeet-2019/ Värmlandssektionen deltager med Grållar och redskap som vi brukar. Ansvarig för Värmlandssektionen – Leif Skymberg, 073 – 070 04 66.


Traktor rally i östmark för 11 gången samling vid motorgården i Östmark kl 13.00 start kl 14.00 Sträckan vi kör är ca 2 mil med tipspromenad efter vägen- Målgång vid kolmilan där det är prisutdelning på tipspromenaden samt pris till den mest patinerade traktorn Servering Ansvarig Leif Larsson 070 5118661