Skaraborg Bussresa


Skarborgarna ligger i startläge för Bussresa fred 14 & lörd 15 juni.  ( Preliminärt besök Skyttorpsdagen, Julita Gård, BM, Munktellsmuséum). Boende i Uppsala. Pris 1.700:-  Info  m.m. & anmälan senast 10 maj… Marcus i Ottravad 070-861 9359  & Bosse  Elving 070-625 0182.