Sektion R – f.d. Skaraborgs län
Lördag 11 september 10 -14 Stora torget Falköping  anordnas årets traditionella MOTORDAG  av stadens bilhandlare…. Här kan man se mängder grejer som passar en bil. Anders Mårtensson är confrencier och i år underhåller Hasse ”Kvinnaböske” Andersson. GRATIS KORV  hela dan…..åk veterantraktor  dit…..häftigt om vi blir ett gäng som cruisar bland publiken. OBS …Corona – Pandemin kan göra flyttning en 4:de gång…..kolla annonsering m.m. När detta skrives 15 april inför Ferguson-Magasinet är smittspridning stor och vaccinering  ”så där” Info Bosse Elving 070-625 0182  Anders Lantz  070-560 5835.