Sektion R – f.d. Skaraborgs län
Lördag 25 april anordnas årets traditionella MOTORDAG  av stadens bilhandlare. OBS  FRAMFLYTTAT HÖSTEN…..Corona………. Här kan man se mängder grejer som passar en bil. Anders Mårtensson är confrencier och i år underhåller Hasse ”Kvinnaböske” Andersson. GRATIS KORV  hela dan…..åk veterantraktor  dit…..häftigt om vi blir ett gäng som cruisar bland publiken. Info Bosse Elving 070-625 0182


Söndagen 14 juni traditionsenlig start i Bonnagår´n i Floby kl. 10 med våra veterantraktorer. Vi besöker Odenfönster i Odensberg, över berget till Kleva där MAT finns i Gamla skolan (100:-). Sen fortsätter vi till Mårby där Joakim  Ågren ställt ut sin traktorsamling. Medtag kaffekorg. Info: Bosse Elving 070-625 0182