Sektion U – Västmanlands län
Årsmöte: Lördag den 2:a mars 2019, kl. 11:00 på Aros Motorveteraner, vid Johannisbergs flygplats, Västerås Dagordning: Val av sektionens funktionärer, Genomgång av sektionens ekonom, Genomgång av säsongens aktiviteter, Fika och allmänt mingel. Sektionen bjuder på fika med kaffe och smörgås och för att vi ska veta för  hur många, vill vi att du som vanligt anmäler ditt deltagande! Anmälan till: Emma Hermansson tel: 070-3700748, e-post: emmahermansson@hotmail.com Före torsdagen den 28:e februari – annars kan du bli utan smörgås!


Återigen blir det skogsdag i de Västmanländska skogarna! Tillsammans med Grållen drar vi fram stockar och arbetar i skogen. Det blir även tillfälle till fika och kolbullar. Vägbeskrivning: Kör väg 56 mot Sala från Västerås. Sväng höger mot Igelsta/Gunsta (motsatt sida från Grålleklubbens gärde), följ därefter skyltningen genom byn. Kl.10 För info ring Axel Lundholm, 021-61005/072-0354241 eller Emma Hermansson, 070-3700748.