Sektion U – Västmanlands län
Traktor-utflykt till Broby gård, Enköping. Samling kl.10:00 vid Tortuna skola,  Västerås. På Broby gård finns en vintage-butik och cafe med fika och lättare måltider. Vi kommer åka gemensamt med våra traktorer från Tortuna men även andra veteran-fordon som t.ex. moped eller bil är varmt välkomna att följa med! Om man önskar kan man även möta upp med egen privat bil framme vid Broby. Vi kommer stanna för en bensträckare och lätt fika längs vägen så glöm inte fika-korgen! Obs! Utflykten är väderberoende och kan ställas in eller flyttas vid behov. För mer info kontakta: Kalle Lundberg, 073-759 50 79 eller Emma Hermansson, 070-370 07 48.


UllerMuller lördagen den 2/7 UllerMuller återkommer efter 2 års ofrivilligt uppehåll. En familjedag med traktorer och marknad. Handlare med lokal prägel och lokala produkter. Servering av fika. Besökare med veteranfordon får VIP-parkering Start kl 10. Avslut när sista besökaren lämnar området vilket brukar vara någon gång mellan 14 och 15. Info kommer läggas ut på ullergarden.se Christofer Kärrdahl 0705-352238 christofer@karrdahl.se


1 mil norr om Västerås invid väg 56 Vi skördar det vi sådde i våras. Fika och lättare lunch finns på plats. Förhoppningsvis kan en liten del tröskas direkt på stationärt tröskverk under dagen. I övrigt skördar vi med självbindare. Det behövs armar som kan ställa upp kärvar på tork och lasta på vagn. Det går självklart bra att komma och bara ta en fika också! Kontaktperson Emma Hermansson på: 070-3700748.