Sektion T – Örebro län
UllerMuller lördagen den 2/7 UllerMuller återkommer efter 2 års ofrivilligt uppehåll. En familjedag med traktorer och marknad. Handlare med lokal prägel och lokala produkter. Servering av fika. Besökare med veteranfordon får VIP-parkering Start kl 10. Avslut när sista besökaren lämnar området vilket brukar vara någon gång mellan 14 och 15. Info kommer läggas ut på ullergarden.se Christofer Kärrdahl 0705-352238 christofer@karrdahl.se