Sektion O – f.d. Göteborg o Bohus län
En kul träff, enbart för tvåhjulsdrivna traktorer, både gamla och lite nyare. Träffen går ut på att man kör en runda och utför några enkla tävlingsmoment. Dessutom ingår det ett antal tipsfrågor. Den som får bäst poäng vinner. Vill ni ha med egna supportes får ni ordna det själva på något släp eller dylikt. Tänk bara på att man måste koppla av det för att kunna utföra vissa tävlingsmoment och framför allt tänk på säkerheten. Rundan som man kör är drygt 1 mil. Efter turen samlas alla vid rondellen där man umgås och väntar på resultat och prisutdelningen. Startavgift är 50:- per ekipage. Endast tvåhjulsdrivna traktorer utrustade med jordbruksdrag får starta. […]


På skolgården i Hedekas startar Hedekasrundan. Detta är ett veteranrally med gamla fordon i vårdat skick 30 år och äldre. Traktorerna har en egen bana med olika manöverprov men samtliga bör infinna sig före kl. 09:00. Har du några frågor kontakta: Kjell Arne Andersson 0524-310 20. Anders Fredriksson 070-516 15 83. Grållekontakt Erling 0706-89 16 78.