Sektion AB – Stockholms län
OBS! Inställd pga Corona   Kallelse Till ordinarie årsstämma i AB-Sektionen. Torsdagen 16 april 2020 kl 18:00 I vår klubblokal Smedjan Hågelby Gård Tumba. Sektionen bjuder på korv och kaffe. Sedvanliga stämmohandlingar finns tillgängliga på mötet. Varmt Välkommen. Hälsningar från styrelsen genom Thomas Blom sektionsledare tel 070-6302324 thomas.blom@hotmail.se Sektionsstämma i Hågelby Torsdagen 16 april 2020 kl 18:00 Dagordning: 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 3 Val av justeringsmän 4 Godkännande av dagordningen 5 Godkännande av mötets kallelse 6 Årsredovisning med ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse 7 Verksamhetsplan 2020 enl. bifogat program för 2020 budget 21 8 Val av sektionsledning sektionsledare, kassör, sekreterare, och ledamöter 9 Val […]