Veteranplöjning i Hedekas. Lördag 14 September.


Start kl. 11:00. Info: Lasse Brorsson 070-339 96 53. Eller Anders Fredriksson 070-516 15 83.

Grållekontakt Erling 0706-89 16 78. ( OBS. Traktor och plog före 1970 års modell. )