Veterandag Skåne -Tranås


Söndagen den 1 September 10-15

Utställning och plöjning med veterantraktorer.

Info Lars-Olof 070-9144492