UllerMuller i FRÖVI


UllerMuller lördagen den 2/7

UllerMuller återkommer efter 2 års ofrivilligt uppehåll. En familjedag med traktorer och marknad. Handlare med lokal prägel och lokala produkter. Servering av fika.

Besökare med veteranfordon får VIP-parkering

Start kl 10. Avslut när sista besökaren lämnar området vilket brukar vara någon gång mellan 14 och 15.

Info kommer läggas ut på ullergarden.se

Christofer Kärrdahl

0705-352238

christofer@karrdahl.se