Traktorrunda Östmark


Traktorrunda Östmark med start kl 12.00 samling kl 11.00.
Samling och start vid folkracebanan. Mål vid kolmilan.
En runda i den vackra Östmarksbygden. 

Kontakt Fergusonklubben Värmland:
Leif Larsson, 070 – 511 86 61, doosan@telia.com


Grålleklubben deltager som bruktligt.
Ju fler vi blir, desstå roligare.