Traktorkortege i Katrineholm


Vi samlas utanför Djulö Camping Kl.10:00 för att köra en gemensam kortege genom Katrineholm. Kom med din grålle och följ med! Efter kortegen samlas vi vid Djulö för att visa upp ekipagen för allmänheten.
Arrangör: Hjälmarebygdens veterantraktorförening.