Svinö Dala/Husby Bygdegårdsträff


Svinö Dala/Husby Bygdegårdsträff  kl. 10.00 Plöjning mm Servering finns Kontakt: Stig Karlsson 0225-62008