Sörbygdsdagen Hedekas Lördag 29 Juni kl. 09:00


På skolgården i Hedekas startar Hedekasrundan. Detta är ett veteranrally med gamla fordon

i vårdat skick 30 år och äldre. Traktorerna har en egen bana med olika manöverprov men samtliga bör

infinna sig före kl. 09:00. Har du några frågor kontakta: Kjell Arne Andersson 0524-310 20.

Anders Fredriksson 070-516 15 83. Grållekontakt Erling 0706-89 16 78.