Smedjans Dag – Tälleruds hembygdsgård


Smedjans Dag – Tälleruds hembygdsgård

9 september kl 11:00 – 15:00

Kontakt Fergusonklubben Värmland:
Leif Skymberg  –  073-070 04 66  –  leif.skymberg@telia.com
Grålleklubben deltager som bruktligt.
Ju fler vi blir, desstå roligare.