Smedjans dag – Tällerud


Smedjans dag – Tällerud 10/9

www.hembygd.se/alster


Det kommer att bli en intressant dag med många utställare, mm.

Kontaktman: Leif Skymberg, 073 – 070 04 66, leif.skymberg@telia.com