Skogsdag U-län


Återigen blir det skogsdag i de Västmanländska skogarna! Tillsammans med Grållen drar vi fram stockar och arbetar i skogen. Det blir även tillfälle till fika och kolbullar. Vägbeskrivning: Kör väg 56 mot Sala från Västerås. Sväng höger mot Igelsta/Gunsta (motsatt sida från Grålleklubbens gärde), följ därefter skyltningen genom byn. Kl.10

För info ring Axel Lundholm, 021-61005/072-0354241 eller Emma Hermansson, 070-3700748.