Skogsdag Östmark


Skogsdag i Östmark ca 3 km mot Lekvattnet  Lörd 14 Mars 2020  kl 10.30 15.00.

Pilat från Östmark och Lekvattnet. Medverkar gör Moelven Skog AB Lantmännen maskin kommer att visa upp Valtra med Skogsvagn,Körning med häst div traktorer samt Grållar med dåtidens redskap för skogsbruk, uppvisning av huggning med yxa och svans,barkning m.m gamlamotorsågar m.m. Servering av  kolbullar & kaffe.

Kontaktman: Leif Larsson 070 511 86 61