Skaraborg Vadsbo Lantbruksmuséum


Tisdag-kvällar från 14 juni t.om. 16 augusti   OBS 2 månader  kl.17-19 och på Landsbygdens dag anordnas visningar på Vadsbo Lantbruksmuséum. På museét som startades 1990 finns mängder att se….flertal traktorer som Grålle, Victor, Oliver, Fordson, Volvo BM, EPA-traktorer och bindare, tröskor, en tidig självgående och rundalspress.  Kolla in www.hembygd.se/fredsberg/lantbruksmuseum/

Kontakt INFO Sven Sjölander 0706-286 385