Skaraborg Plöjning Karleby Falköping


Skaraborgarna ordnar PLÖJNING söndagen 29 september kl. 10. på gärde i Karleby utanför Falköping.

Info  Lindqvest 070-393 9536 eller Marcus i Ottravad 070-861 9359