Skaraborg bilutflykt Skallmeja


Söndag 26 september gör vi en bilutflykt till Skallmeja Lantbruksmuséum.

Vi träffas där kl. 13 och vi har med egen fika. Inträdet är 80:-.

Info Mats Nilsson 070-631 1228, Bosse Elving 070-625 0182

VÄLKOMNA