Plöjning med veterantraktorer vid Viby Gård, Ö.Ryd


Plöjning vid Viby Gård med start kl. 10 00 lördagen den 14 september.

Viby Gård ligger ca. 1 km innan Ö.Ryd om man kommer vägen V. Husby – Ö.Ryd. Skyltat.

Servering av kaffe, korv och gulasch.

Kontakt Kjell 072-395 57 66