Motordag 2021 Stora Torget Falköping..


Lördag 11 september 10 -14 Stora torget Falköping  anordnas årets traditionella MOTORDAG  av stadens bilhandlare…. Här kan man se mängder grejer som passar en bil. Anders Mårtensson är confrencier och i år underhåller Hasse ”Kvinnaböske” Andersson.

GRATIS KORV  hela dan…..åk veterantraktor  dit…..häftigt om vi blir ett gäng som cruisar bland publiken.

OBS …Corona – Pandemin kan göra flyttning en 4:de gång…..kolla annonsering m.m.

När detta skrives 15 april inför Ferguson-Magasinet är smittspridning stor och vaccinering  ”så där”

Info Bosse Elving 070-625 0182  Anders Lantz  070-560 5835.