Motordag Stora Torget Falköping.. FRAMFLYTTAT hit


Lördag 17 oktober  10 -14 anordnas årets traditionella MOTORDAG  av stadens bilhandlare. OBS  FRAMFLYTTAT  från april …Men…..CORONA…..styr än och även nu är det osäkert om det går att genomföra……….Grålleklubben har bestämt att inte vara med i år p.g.a.potatis & Plöjningar……..hoppas vi får vara med i april…..den vanliga tiden. Här kan man se mängder grejer som passar en bil. Anders Mårtensson är confrencier och i år underhåller Hasse ”Kvinnaböske” Andersson.

GRATIS KORV  hela dan…..åk veterantraktor  dit…..häftigt om vi blir ett gäng som cruisar bland publiken.

Info Bosse Elving 070-625 0182  Anders Lantz  070-560 5835.