Motordag 2021 Stora Torget Falköping.. Corona ???


Lördag 24 april  10 -14 Stora torget Falköping  anordnas årets traditionella MOTORDAG  av stadens bilhandlare…. Här kan man se mängder grejer som passar en bil. Anders Mårtensson är confrencier och i år underhåller Hasse ”Kvinnaböske” Andersson.

GRATIS KORV  hela dan…..åk veterantraktor  dit…..häftigt om vi blir ett gäng som cruisar bland publiken.

OBS OBS OBS…..Corona – Pandemin kan göra flyttning en 3:dje gång…..kolla annonsering m.m.

Info Bosse Elving 070-625 0182  Anders Lantz  070-560 5835.