Härnevi bymarknad, Rotbrunna


Härnevi bymarknad, Rotbrunna, Uppland

Bymarknad och veterantraktor-träff. Vi finns på plats med utställning och traktorer samt tröskverk för uppvisning. För medverkan med traktor kontaktar du Anders Wärn på: 070-5216015, se även: www.harnevibymarknad för mer info om dagen.