Grålle-rally F-län Jönköping, syd


Grålle-rally syd, nationaldagen. Start kl. 09:00 vid Mellby kyrka för en tur på ca 4,5 mil.

Medtag eget fika. Anmälan senast 1 juni till Benny Cederborg, 076-7674949, cederborg75@gmail.com