Fergusonklubben i Värmlands årsmöte 2023


Fergusonklubben Grålles årsmöte i Värmlands  2023.

Söndagen den 5 mars kl 13:00 i Munkfors.
Mötet hålls i PRO – lokalen som ligger vid torget mitt i Munkfors.

Förhoppningsvis kommer någon form av muntrationer att ordnas.

Info Gunnar Junkes Tel 070 3135965