DM-plöjning F-län


Bosarpsdagen 2022 körs 2022-09-18. Platsen ligger cirka 10km söder om samhället Ryd Rv 26 Nissastigen.

Start kl.10.00 och anmälan till Alf Eriksson 070-6272969, alf.eriksson5511@gmail.com

Att det i år körs två uttagningar i DM är bara för att komma i fas igen efter pandemin.