Bruksbanans dag på Munkedals Jernväg. Söndag 4 Augusti.


Grålleklubben är på plats med Doktor, på söndagen mellan kl. 11:00 – 15:00.

Hemsida: www.munkedalsjernvag.com

Ta gärna Grållen eller någon annan traktor med dig när du kommer.

Kontakt: Dag Legnesjö 0708-64 82 16. Grållekontakt Erling 0706-89 16 78.