British Motor Meet…..HJO


Lördag 3 augusti kl. 10 är Grållar inbjudna att visa upp oss ihop med andra engelska fordon i Stadsparken i Hjo. Mikael Einarsson finns där som kontaktman och fixar nåt att äta till Grålle-chaufförer. Anmälan Mikael 070-721 3415