Bosarpsdagen


Inbjudan till Bosarpsdagen söndagen den 26/9 kl. 11-16 som är ett samarrangemang mellan LRF Norra Mo och BM-klubben. Det är en traktorträff och med möjlighet att plöja. Körning kommer att ske med självbindare och med bogserad säcktröska. Platsen är Röksberg som ligger utmed Nissastigen Rv 26, cirka 5 km söder Ryds samhälle. Försäljning av kaffe samt varm korv. Välkommen och ta gärna med traktor.

Frågor besvaras av Curt Axelsson BM-klubben 070-886 44 95 samt Peter Syrén Grålle klubben 072-449 55 70  alt. petersyren@hotmail.com