Bångens Hembygdsdag. Lördag 27 Juli. Kl. 13:00


Bångens Hembygdsgård Herrestad. Start kl. 13:00 kom i god tid om du tar något fordon med dig.

Kontaktperson Hembygdsgården Bernt Johan Lindberg 070-348 57 89.

Grållekontakt Erling 0706-89 16 78.