Årsmöte Värmlands sektionen


Värmlandssektionen håller årsmöte sönd 15 mars i gårdsås bystuga i Gunnarskog med början kl 13.00

filmvisning m.m