Årsmöte sektion Dalarna


Alla medlemmar hälsas välkomna till Årsmöte Söndagen den 25 April kl 12,00

på Trollkrogen som ligger mellan Djurås och Insjön Fergusonbanderollen sitter uppsatt så ni ser var vi håller hus.

Anmälan till:

Sven-Åke Blomkvist 070-6930141

Senast den 20 April

Vi bjuder på förtäring Med vänlig hälsning

Styrelsen Sektion Dalarna.

Detta utskick kommer att sändas med e-post till alla som har registrerat en e-postadress via klubbens hemsida.

OBS! kom ihåg att uppdatera era telefonnummer och mejladresser på Klubbens hemsida: WWW.fergusonklubben.se hur man gör, står i Ferguson Magasinet.