Kallelse till årsmöte på Hurva Gästis 25/2 kl 10


Vi börjar med frukost och efter förhandlingarna middag.

Allt detta till ett pris av 100:-/medlem

Anmälan till Britta Lindberg britta.lindberg@telia.com

Eller mobil 0705445892

Senast den 11 februari