29-30 Mars Vårvisning Lantmännen Maskin i Karlstad


Vårvisning på Lantmännen Maskin Alster,Karlstad Fred 29/3 Kl 09.00 – 1700 Lörd 30/3 10.00 – 15.00

Grålleklubben deltar i maskinvisningen. Ansvarig Leif Larsson 070 5118661