Sektion F - Jönköpings län
Bosarpsdagen 2022 körs 2022-09-18. Platsen ligger cirka 10km söder om samhället Ryd Rv 26 Nissastigen. Start kl.10.00 och anmälan till Alf Eriksson 070-6272969, alf.eriksson5511@gmail.com Att det i år körs två uttagningar i DM är bara för att komma i fas igen efter pandemin.